Our Clients

Zapraszamy do zapoznania się z realizacjami w zakresie projektów rekrutacyjnych.

Poniżej przedstawiamy także wybrane obszary szkoleniowe przeprowadzone dla naszych klientów.

branża bankowa

Cykl szkoleń dla kierowników oddziałów z zakresu umiejętności sprzedażowych, zarządzania zespołem i z zakresu motywacji.

branża budowlana

Cykl szkoleń dla TOP Managementu, konsultacje w rozwiązaniu spraw związanych z zarządzaniem zespołem na kontraktach zagranicznych, moderowanie burzy mózgów w trakcie tworzenia strategii działalności firmy w Niemczech, doradztwo biznesowe.

branża urządzeń leśnych i ogrodowych

Od 4 lat przeprowadzamy cykle szkoleniowo – warsztatowe dla ponad 900 dealerów w Polsce z zakresu sprzedaży i obsługi klienta.

branża usługowa

Stworzenie strategii rozwoju jednego z oddziałów, udział w zarządzaniu oddziałem firmy, rekrutacje personelu, szkolenia, stworzenie działu obsługi klienta.

branża informatyczna

Stworzenie działu handlowego poprzez poprowadzenie pełnego procesu rekrutacji na stanowiska sprzedażowe. Doradztwo w zakresie wprowadzenia nowych pracowników, szkolenia produktowe oraz handlowe.

branża medyczna

Projekt ekspercki dla najważniejszych klientów Siemens Audiologia – pomoc w rozwoju strategicznym poszczególnych spółek. Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kluczowych pracowników firmy.

branża reklamowa

Opracowanie i wdrożenie nowej strategii sprzedaży w Europie dla jednego z głównych producentów i dystrybutorów gadżetów reklamowych. Cykl szkoleń sprzedażowych dla pracowników działu handlowego.

branża grzewcza

Cykl szkoleń z zakresu sprzedaży i obsługi klienta branżowego.

branża sklepów wielkopowierzchniowych

Cykl szkoleń dla menedżerów średniego szczebla z zakresu zarządzania, motywowania, planowania czasu pracowników.

branża medyczna

Cykl szkoleń, warsztatów dla salonów medycznych firmy. Szkolenia z zakresu sprzedaży, obsługi klienta oraz dla kadry zarządzającej. Projekt doradczy przy opracowywaniu nowej strategii obsługi klienta. Stworzenie podręcznika jakości.

branża energetyczna

Audyt prywatyzacyjny w wyniku, którego została dokonana ocena potencjału ludzkiego, ocena struktury organizacyjnej, związków zawodowych, systemów motywacyjnych. Efektem audytu było przekazanie wniosków dla przyszłego inwestora. Wnioski zostały bardzo wysoko ocenione przez zagranicznego inwestora.

branża RTV AGD

Przeprowadzone zostały szkolenia dla kadry menedżerskiej doskonalące umiejętności komunikacyjne i przywódcze.

branża handlu detalicznego

Cykl szkoleń dla franczyzobiorców z zakresu sprzedaży oraz obsługi klienta w sklepie

branża spożywcza

Przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych dużej grupy pracowników z Ukrainy. Koordynacja kompleksowych działań: od znalezienia kandydatów, do załatwienia wiz w konsulatach, wypełniania dokumentów, kontaktów z Urzędami Pracy.

branża produkcyjna

Audyt personalno – organizacyjny dla kadry handlowej, technicznej, administracyjnej oraz produkcyjnej.

branża oświetleniowa

Doradztwo w zakresie doboru i weryfikacji personelu na wyższy szczebel menedżerski. Prowadzenie analiz psychologicznych, badania poziomu znajomości języków obcych.

branża usługowa

Stworzenie strategii rozwoju jednego z oddziałów, udział w zarządzaniu oddziałem firmy, rekrutacje personelu, szkolenia, stworzenie działu obsługi klienta.

branża medyczna

Systematyczne procesy rekrutacyjne na stanowiska handlowe w całej Polsce.

branża telekomunikacyjna

Przeprowadzenie pełnych procesów rekrutacyjnych na stanowiska średniego szczebla menedżerskiego oraz handlowe.

branża wyposażenia wnętrz

Cykl rekrutacji poza granicami Polski. Procesy na stanowiska handlowe oraz średniego szczebla menedżerskiego. Organizacja nowych punktów sprzedaży w Czechach i na Słowacji.

branża logistyczno – transportowa

Cykl szkoleń dla menedżerów oraz pracowników obsługi klienta i administracji z zakresu komunikacji i obsługi klienta.

branża spożywcza

Cykl warsztatów dla kadry średniego szczebla menedżerskiego, sprzedawców oraz pracowników obsługi klienta z zakresu, zarządzania, sprzedaży, negocjacji, autoprezentacji, zarządzania czasem.

branża odzieżowa

Cykle rekrutacji do działu handlowego na stanowiska kierownicze oraz marketingowe (specjaliści ds. e-commerce).

branża kosmetyczna

Przeprowadzenie międzynarodowych rekrutacji na stanowiska kierownicze.

seo2.googlespider.net | 521: Web server is down

Web server is down Error code 521

Visit cloudflare.com for more information.
2024-05-27 12:19:08 UTC
You

Browser

Working
Vienna

Cloudflare

Working
seo2.googlespider.net

Host

Error

What happened?

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.